Zarządzanie wymiennymi nadwoziami ładunkowymi i kontenerami

Gdzie się Państwo znajdują?

Lokalizacja wymiennych nadwozi ładunkowych jest informacją, którą często można znaleźć tylko w dokumentach przewozowych. Niejednokrotnie wymienne nadwozia ładunkowe stoją zbyt długo u załadowcy i zostają zapomniane. Zarządzanie wymiennymi nadwoziami ładunkowymi w oprogramowaniu WinSped® informuje o ich aktualnej lokalizacji. Uwzględnienie przepływu danych telematycznych, możliwość zawieszenia i zdejmowania wymiennych nadwozi ładunkowych w dyspozycji oraz przejrzyste, umożliwiające łatwą analizę listy lokalizacji na bieżąco wspomagają codzienną pracę.

Aktualne i zaplanowane lokalizacje naczep

W oknie dyspozycji dysponent może natychmiast zobaczyć, gdzie stoją wymienne nadwozia ładunkowe, dokąd jadą lub na jakie trasy zostały zaplanowane. Funkcja sporządzania notatek w oprogramowaniu logistycznym sprawia, że przekazywanie informacji w firmie na karteczkach jest zbędne, podobnie jak pytanie, u którego klienta i od kiedy stoi nadwozie ładunkowe.

Zawieszenie i zdejmowanie – automatycznie lub za pośrednictwem telematyki

Bez telematyki śledzenie wymiennych nadwozi ładunkowych może również odbywać się sprawnie za pomocą funkcji („zdejmować zawsze u odbiorcy” lub „nadwozie pozostaje przy pojeździe aż do ręcznego zdjęcia”). W niektórych przypadkach funkcja zawieszenie/zdejmowanie dostępna jest w oknie dialogowym. Nową lokalizację można wprowadzić również bezpośrednio bez zlecenia transportowego. Za pomocą komunikatów telematycznych kierowca może również bezpośrednio zgłosić zawieszenie i zdjęcie nadwozi przeładunkowych. Następuje automatyczna aktualizacja tras i lokalizacji nadwozi przeładunkowych.