Automatyczne zarządzanie terminami

Automatyczne zarządzanie terminami

Regularne badania, warsztat lub inne terminy wpływają automatycznie do planu pracy pojazdu jako ważne, zaplanowane terminy. Dodatkowo wszystkie terminy pojazdów obok tras i kierowców są zintegrowane w module przyporządkowania pojazdów/tras. Dzięki temu przy planowaniu pracy pojazdów w zasięgu znajdują się wyłącznie aktualnie dostępne zasoby pojazdów, które można  efektywnie wykorzystać.

Kompletna dokumentacja

Oprócz dyspozycji wszystkie terminy prezentowane są również w zarządzaniu kontaktami WinSped®. Tutaj z obszaru przeglądu terminów można wygodnie wydrukować zlecenia i listy. Wszystkie zdarzenia dotyczące określonego środka transportu są automatycznie dokumentowane w historii. Nieprzewidziane zdarzenia, jak np. szkoda wypadkowa, są rejestrowane ręcznie w systemie. Istnieje jednak również możliwość automatycznego generowania zdarzeń, takich jak nowe urządzenia, blokady, zmiany itp. W ten sposób użytkownik otrzymuje szczegółowy i kompleksowy przebieg pracy każdego środka transportowego i pomocniczego w swojej firmie.

Cechy oprogramowania

 • Zarządzanie terminami ciągników, naczep i trailerów z komunikatami w planie pracy pojazdów
 • Zarządzanie wyposażeniem
 • Kontrole wiarygodności w procesie planowania
 • Połączenie z zarządzaniem kontaktami
 • Sporządzanie dowolnych druków z terminami
 • Import lub ręczna rejestracja danych dotyczących tankowania i myta
 • Rejestrowanie przychodzących faktur
 • Życiorys pojazdów ciężarowych
 • Przeglądy zużycia
 • Analizy w odniesieniu do list kontrolnych
 • Przeglądy miesięczne i roczne
 • Rachunek kosztów pojazdów ciężarowych