Rejestracja zleceń

Środki ładunkowe pod kontrolą dzięki WinSped®

Do efektywnej realizacji transportu konieczna jest również profesjonalna obsługa środków ładunkowych. Oprogramowanie logistyczne WinSped® łączy za pomocą tego modułu zarządzanie zapasami w centralne zarządzanie procesowe i zapewnia większą przejrzystość zasobów środków ładunkowych, jak również umożliwia ich efektywne i perspektywiczne zarządzanie.

Automatyczne śledzenie

Po zarejestrowaniu wszystkich danych stałych dotyczących zasobów środków ładunkowych, wszystkie ruchy są niezawodnie i wiążąco księgowane. Zautomatyzowane procesy księgowe można indywidualnie wyszczególnić i definitywnie zapisać, dzięki czemu do każdej trasy automatycznie w tle księgowane są ruchy środków ładunkowych, bez dodatkowych nakładów pracy. Księgowanie ręczne wspiera wszystkie możliwości aż po księgowania wymienne w przypadku miejsc załadunku i rozładunku z przejrzystymi szablonami wprowadzania.

Niewielkie nakłady – duże korzyści

W ten sposób przy niewielkich nakładach wszystkie konta zasobów środków ładunkowych są aktualne i można określić zasoby na dany dzień. Oczywiście istnieje możliwość wygodnego wydrukowania przejrzystych list ruchów i sald czy zamknięć kont. Ponieważ każde konto zasobów jest połączone z odpowiednim adresem, również fakturowanie może odbywać się w formie faktury lub monitu dla klienta automatycznie lub na wciśnięcie przycisku. Dokumenty te są przekazywane do modułu finansów/controllingu w oprogramowaniu WinSped® i przechodzą stamtąd jako wynik do systemu finansowo - księgowego.

Cechy oprogramowania

  • Automatyczne księgowanie ruchów środków ładunkowych
  • Rejestrowanie wymiany środków ładunkowych
  • Ręczne księgowanie ruchów środków ładunkowych
  • Informacja o kontach
  • Zamknięcie kont, również w ustalonym terminie
  • Listy ruchów
  • Listy sald
  • Statystyka
  • Monitowanie środków ładunkowych
  • Faktury za środki ładunkowe