ATLIS

System stworzony dla Państwa potrzeb

ATLIS jest modułem przeznaczonym do pełnej integracji WinSped® z systemem europejskiej administracji celnej ATLAS. Komunikacja odbywa się online, jednak nie bezpośrednio z urzędem celnym, lecz centralnie za pośrednictwem centrum komputerowego LIS AG. Stąd procesy po przekonwertowaniu do odpowiedniego formatu celnego są przekazywane do deklaracji. Zapewnia to bezpieczeństwo, ogranicza koszty i znacząco ułatwia pracę. Teraz dzięki ATLIS mogą Państwo zintegrować w WinSped® kawałek Europy.

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego

ATLIS to właściwe rozwiązanie, umożliwiające uproszczenie kompleksowych zgłoszeń celnych w obszarach wysyłki, importu i eksportu. Również w celu ułatwienia procedur, zbiorczych i pojedynczych zgłoszeń celnych. Oprogramowanie to jest dostępne w dwóch wersjach: przy niewielkim zapotrzebowaniu jako ASP lub przy szerszych wymaganiach jako lokalna instalacja client-server.

Wszystko pod kontrolą

Oprogramowanie bazuje na lokalnych danych stałych i zawiera wszystkie konieczne kontrole celne, aby dopuszczać do zgłoszenia tylko zabezpieczone dane. Zachęcamy do wypróbowania zalet interfejsu użytkownika znanego z WinSped®. Unikatowo uzupełniony naszym nowym info-box'em z informacjami do celów celnych, w których również użytkownik może zapisywać indywidualne standardowe wartości do wprowadzania lub specjalne wskazówki klienta i wytyczne dotyczące procedur celnych.

Funkcja asysty ATLIS

Funkcja asysty pomoże Państwu przy dalszym wykorzystywaniu istniejących danych. Ze zleceń WinSped® funkcja ta przejmuje dane do komponentów ATLIS w celu dalszego przetwarzania. W ten sposób generują Państwo szybko i niewielkim nakładem zgłoszenia celne uzupełnione o standardowe wartości.

Niewielki nakład

Komunikacja z ATLAS odbywa się za pośrednictwem centrum komputerowego LIS. Tutaj sterowana jest prawidłowa konwersja i wymiana danych z urzędem celnym, aby w ten sposób wyraźnie odciążyć każdego użytkownika. Wyjątkowość ATLIS polega na kalkulacji kosztów komunikacji: Użytkownik płaci tylko niewielki miesięczny ryczałt i następnie podobnie jak przy zryczałtowanej opłacie za korzystanie z usług telekomunikacyjnych może wymieniać z urzędem celnym dowolną ilość wiadomości elektronicznych. ATLIS – mądre połączenie z odprawą celną.