Planowanie tras

Optymalizacja tras w najdrobniejszych szczegółach

Optymalizacja tras WinSped® określa zoptymalizowane trasy ze zleceń transportowych lub serwisowych i dostarcza wyniki, umożliwiające rozszerzone planowanie przepustowości transportów obcych. Za pomocą optymalizacji tras WinSped® można zrealizować zarówno codzienne operacyjne zadania planistyczne, jak i strategiczne zagadnienia związane z lokalizacją składów i magazynów oraz ich liczbą. Niezależnie od branży, dzięki optymalizacji tras WinSped® można zoptymalizować każdą flotę, służącą do transportu towarów lub realizacji usług (np. planowanie pracy monterów) na miejscu: produkty mrożone, mleko, napoje, ludzie, papier, maszyny, prefabrykaty, chemikalia, gazety i czasopisma, farby, pasze, pieniądze, materiały budowlane, listy, paczki, śmieci. Dzięki optymalizacji tras WinSped® można zaplanować zaopatrzenie lub wywóz towarów od klientów, filii i magazynów pośrednich oraz pracę doradców klientów i zespołu serwisowego według własnych wytycznych. Optymalizacja tras WinSped® obejmuje cały świat, cały kraj, region, miasto lub teren zakładu.

Możliwości zastosowania

 • Operacyjne dzienne / godzinowe dostawy na podstawie kroczącego stanu zamówień
 • Planowanie strategiczne do określenia tras ramowych i obiegowych z uwzględnieniem stanu zamówień
 • Przeprowadzanie symulacji zaplanowanych tras ze zmieniającymi się realizacjami, objętościami zamówień, lokalizacjami składów i pojemnościami pojazdów
 • Określenie tras dostaw z uwzględnieniem np. stanu tygodniowego ze zwróceniem uwagi na czasy produkcji i dostawy (= planowanie przewidujące, wielookresowe)
 • Planowanie tras dla odbiorów, prac obsługi klienta, tras miejskich itp.
 • Optymalizacja wieloskładowa z możliwie najlepszym przyporządkowaniem zleceń do składów
 • Dyspozycja własnych i/lub obcych pojazdów z porównaniem kosztów

Korzyści

 • Przejrzystość kosztów frachtu we wszystkich operacyjnych procesach logistycznych na wszystkich poziomach
 • Podstawowe informacje dla kompleksowego systemu controllingu logistycznego
 • Bezpieczeństwo kosztów frachtu dzięki automatycznej kontroli i/lub generowaniu zapisów na dobro rachunku
 • Narzędzie symulacyjne do faktur planowych
 • Koszty frachtu do zlecenia w celu określenia marży na pokrycie kosztów
 • Oszczędność kosztów frachtu przy jednocześnie rosnącej konkurencyjności