Planowanie pracy personelu

Dynamiczne zarządzanie personelem

Oprócz dostępności Państwa pojazdów ważnym kryterium skutecznego planowania tras i dyspozycji są oczywiście szczegółowe informacje o zasobach Państwa kierowców i ich dostępności. W planie pracy personelu w oprogramowaniu logistycznym WinSped® rejestrowane są wszystkie istotne dane stałe oraz są one aktywnie administrowane razem z terminami i zdarzeniami dotyczącymi poszczególnych kierowców. Czasy pracy, dni urlopu, wizyty lekarskie i wszystkie inne terminy ważne przy określaniu dostępności danego kierowcy są uwzględniane w planie pracy personelu. Umożliwia to dokonanie niezawodnego wyboru kierowcy oraz optymalnego środka i drogi transportu.

Czasy kierowania pojazdem i czasy odpoczynku pod kontrolą

W połączeniu z systemem telematycznym w planie pracy kierowcy automatycznie wyświetlane są również wszystkie czasy kierowania pojazdem i odpoczynku kierowcy jako pozostałe czasy kierowania oraz są one aktywnie porównywane z zaplanowanymi terminami dostaw. Jeżeli np. pozostały czas pracy kierowcy przekracza czas trwania trasy, oprogramowanie WinSped® informuje, że z powodu przekroczenia czasu kierowania dotrzymanie terminów będzie niemożliwe. Planowanie pracy personelu WinSped® dokumentuje pod danymi numerami osobowymi ręcznie wprowadzone zdarzenia i wpłynięcie wszystkich komunikatów telematycznych. Program prezentuje kompletny przegląd wszystkich czasów związanych z pracą kierowców. Są one przedstawiane przejrzyście i zawsze dostarczają aktualnych informacji o czasie pracy i pozostałych okresach kierowania pojazdem. Poprzez zaznaczenie kierowcy w systemie otrzymują Państwo szczegółowe dane dotyczące przebiegu jego pracy.

Cechy oprogramowania

 • Łatwa i wygodna obsługa za pomocą drag & drop
 • Przegląd wykonanych zleceń i plan pracy jako diagram belkowy do wyboru ...

  • ... tylko z danymi dotyczącymi planowania lub dodatkowo z nimi
  • ... z wykonanymi pracami lub dodatkowo z nimi
  • ... rodzaje czynności

 • Automatyczne określanie czasu pracy kierowcy przy pomocy telematyki
 • Zarządzanie lokalizacjami kierowców
 • Planowanie urlopów
 • Statystyka pracy