Rozwiązania programistyczne dla załadowców

Płynna integracja na wszystkich etapach procesu

W gospodarce załadowczej coraz większą grupę kosztów stanowią koszty transportu. Ważnym czynnikiem konkurencyjności tych procesów jest efektywny i zrównoważony plan.

Warunkiem wydajnej pracy jest całkowita i płynna integracja z wiodącym oprogramowaniu przedsiębiorstwa. LIS oferuje połączenia ze wszystkimi ważniejszymi systemami ERP i procedurami w postaci uniwersalnych interfejsów i narzędzi komunikacyjnych. Opcjonalna realizacja wysyłek WinSped® umożliwia bardzo łatwą, graficzną dyspozycję.

Dodatkowo również automatyczne lub półautomatyczne planowanie tras może jeszcze bardziej zracjonalizować proces planowania. Dzięki zautomatyzowanej kontroli frachtów następuje dramatyczne ograniczenie nakładów na kontrole faktur transportowych. Obszerna parametryzacja umożliwia dopasowanie do niemal każdej sytuacji rozliczeniowej. Rozliczenia zgodne przechodzą przez system bez konieczności wykonywania operacji ręcznych. Kontroler kosztów sprawdza tylko odchylenia poza zdefiniowanym obszarem tolerancji.

Dzięki procedurze not uznaniowych (self-billing) można jeszcze bardziej ograniczyć ilość operacji ręcznych. WinSped® określa koszty frachtu automatycznie na podstawie zapisanych uzgodnień związanych z frachtem, a usługodawca otrzymujenoty uznaniowe w uzgodnionym rytmie rozliczeń. Zaakceptowane faktury lub wygenerowane noty przechodzą za pomocą interfejsu do oprogramowania finansowo - księgowego. Dekretacje lub przyporządkowania miejsc powstawania kosztów są zapisywane albo w WinSped® za pomocą bardzo elastycznego zbioru zasad, lub są importowane z oprogramowania przedsiębiorstwa razem z danymi zlecenia.

Analizy statystyczne we wstępnie przygotowanej formie, Microsoft Excel lub Access, oraz możliwości symulacji taryf frachtowych zapewniają wymaganą przejrzystość do kompleksowej analizy kosztów. Komponenty WinSped® kompletują łańcuch procesowy związany z logistyką transportową. Dostępne są tu funkcje tracking i tracing, wewnętrzne giełdy frachtowe lub system księgowy dla wewnętrznych spedytorów, zarządzanie czasem administracji bramy w załadunku i wiele innych funkcji.