Rozliczanie zleceń

Bezpieczna baza dla finansów i controllingu

Oprogramowanie logistyczne WinSped® dzięki zautomatyzowanym procesom efektywnie wspiera kontrolę przychodzących faktur za frachty i kalkulację usług dla klientów. W module fakturowania dostępne są wykonane zlecenia ze wszystkimi istotnymi informacjami, które można wygodnie edytować.

Kontrola zleceń

Funkcje dialogu w celu uzyskania informacji o frachcie i określenia ceny przy istniejących uzgodnieniach frachtowych umożliwiają kontrolę faktur za frachty wybranego przewoźnika. Skuteczną metodą jest kalkulacja wstępna oczekiwanej faktury za transport i porównanie jej z przedłożonym dowodem przychodzącym. Centrum rozliczeniowe w sposób przejrzysty udostępnia przy tym wszystkie jeszcze nierozliczone zlecenia wraz z wstępnie skalkulowanymi frachtami w ramach zarządzania dowodami przychodzącymi lub jako dowód pro-forma. Po zatwierdzeniu faktura przchodząca jest bezpośrednio księgowana i w razie potrzeby generuje istniejące różnice jako kalkulację różnic. Tę samą metodę może zastosować klient w przypadku noty uznaniowej.

Kalkulacja frachtu

Oprogramowanie WinSped® zawiera wszystkie powszechne metody do kalkulacji zleceń. Rozliczenie może opierać się na bezpośrednio podanych cenach lub stawkach bazowych w istniejących zleceniach. Wygodne i przejrzyste zapisywanie taryf wraz z przynależnymi restrykcjami umożliwiają automatyczne wystawienie prawidłowych faktur dla klienta i not uznaniowych dla przewoźnika. Wartości brakujące lub te, które należy skalkulować (np. z powodu dużej objętości towaru) są określane w prosty sposób za pomocą makrojęzyka oprogramowania  WinSped®. Wydruk faktur, korekt i not uznaniowychmoże odbywać się na formularzach standardowych lub indywidualnych zdefiniowanch przez klienta. Możliwa jest rówież automatyczna archiwizacja do zewnętrznych systemów archiwalnych.

Taryfy wielowielkościowe

Aby w dalszym ciągu ułatwiać pracę spedycji i załadowców, LIS zintegrował w oprogramowaniu do zarządzania transportem WinSped® nowe opcje taryfowe. Wszystkie informacje i funkcje dotyczące taryf, takie jak przegląd taryf, tytuły, wartości czy import z pliku Excel i eksport do pliku Excel są teraz dostępne w jednym module. Obok taryf wielowielkościowych i nowych możliwości porównywania i kombinowania danymi, zmieniona wymiana danych Excel i przejrzysty design umożliwiają jeszcze bardziej efektywne rozliczanie frachtów. Zazwyczaj użytkownicy widzą różnorodne taryfy w formie tabeli. Wielkością jest tu na przykład kilometr lub waga. Dzięki nowym opcjom taryfowym można teraz przedstawić kompaktowo w jednej taryfie do dziesięciu danych. Również uzgodnienia frachtowe różnych podwykonawców w przyszłości będzie można połączyć w jednej taryfie. Nowe opcje taryfowe umożliwiają bardziej elastyczne i przejrzyste rozliczanie frachtów. Ceny maksymalne i minimalne można teraz porównywać nawet w obrębie kolumny. Dodatkowo użytkownicy WinSped łączą „ryczałty” i „stawki frachtowe” opcjonalnie w jednej taryfie.

Zarządzanie monitami

Zarządzanie monitorami WinSped® umożliwia śledzenie nierozliczonych pozycji. Odbywa się to za pośrednictwem zewnętrznego systemu finansowo - księgowego. Zintegrowany interfejs do różnych systemów finansowo - księgowych dostarcza im danych księgowych i w razie potrzeby odbiera konieczne informacje o wpłynięciu płatności. W zależności od systemu finansowo - księgowego można zaprezentować różnorodny zakres usług w oprogramowaniu WinSped®.

Taryfy i wymogi względem taryf

 • Data transportu
 • Zróżnicowanie wag i odległości
 • Relacja / obszar / kod pocztowy
 • Odbiorca, nadawca, nadawca pierwotny oraz grupa klientów
 • Przewoźnik, ciężarówka lub grupa ciężarówek
 • Sumy wag na podstawie trasy i zlecenia (z rozróżnieniem na wagi faktyczne i przestrzenne)
 • Artykuł i jednostka opakowania (swobodnie określana, np. sztuki, kartony, rodzaje palet, metry długości powierzchni załadunkowej, metry sześcienne itd.)Rodzaje taryf

 • Taryfy GFT
 • Taryfy własne według miejsca postojowego, palety, jednostki opakowania, sztuk, litrów, metrów kwadratowych, metrów długości powierzchni załadunkowej, obszaru, kodu pocztowego - elastycznie, kg i km
 • Ceny minimalne i maksymalne
 • Cena za (kg, 100 kg, t, jednostkę opakowania, artykuł, metr długości powierzchni załadunkowej, miejsce postojowe, metr kwadratowy, kilometr, metr sześcienny)
 • Ceny ryczałtowe z dowolną nazwą
 • Inny klient/przedsiębiorca
 • Marża, dopłaty i rabaty w %, WAV, opłaty dodatkowe (możliwość dowolnego nazwania)Formy rozliczenia

 • Rozliczenie ładunku zbiorczego w zależności od odcinków częściowych (wejście i wyjście ładunku zbiorczego)
 • Rozliczanie za pomocą punktów tranzytowych lub przewoźników odbiorczych i wydania z magazynu jednostek, które wkrótce zostaną załadowane / odbiory jednostek
 • Optymalizacja (gwiazda, szereg, kilometr, splitting)
 • Podsumowania (GTB, kody i obszary pocztowe, numery odbiorców, nazwy odbiorców)
 • Określenie głównej procedury (kryteria największych i najmniejszych odległości i/lub największa i najmniejsza waga)
 • Rachunki porównawcze (najtańsze i najdroższe rozliczenie, porównania taryf z różnorodnymi poziomami frachtów, porównanie między dowolnymi warunkami)Taryfy standardowe

 • Drobnica · Kurt 1, 2 i 3
 • AB, ABT, E, ET, F, FT · frachty BSL
 • Stawka klienta 1 i 2 · taryfy AT
 • GNT1, 2, und 3 · T5

Taryfy te są dostarczane w obecnie obowiązującej formie. System wspiera rozliczanie odbiegających od okoliczności obowiązywania. Użytkownik może samodzielnie dbać o taryfę.

Taryfy własne według...

 • ... odległości
 • ... obszaru nadawcy
 • ... obszaru odbiorcy
 • ... 2-cyfrowych kodów pocztowych
 • ... kodów pocztowych o dowolnej ilości cyfr
 • ... brak wielkościNarzędzia

 • Centrum rozliczeniowe · rezerwy
 • Zarządzanie monitami · faktury
 • Noty uznaniowe dla przewoźnika · storno
 • Zarządzanie dowodami przychodzącymi · faktury specjalne
 • Interfejs do różnych systemów finansowo - księgowych (Agresso, Bundschuh, Carat, CSS, DATEV, DCW, Diamant, DKS, Fenestra, IBM, Lexware, ProFib, Schilling, SAP, Sage KHK Office Line, Sage KHK Classic Line, Varial, ...)