Integracja telematyki

LisTrac – standardowy interfejs dla rozwiązań telematycznych

Stosowanie systemów telematycznych niezmiernie poprawia komunikację między pojazdami a dysponentami oraz umożliwia elastyczne kształtowanie procesu transportowego.

Niezależność daje korzyści

Inteligentny interfejs LisTrac łączy różne systemy telematyczne prawie wszystkich producentów z centralnym serwerem komunikacji WinSped®. Dla niektórych wyjątkowych sytuacji dostępne są indywidualne interfejsy. Daje to niezależność przy wyborze rozwiązania telematycznego i zapewnia ponadsystemową integrację całej floty pojazdów w cyfrowej realizacji zlecenia. Wykaz uwzględnionych systemów telematycznych znajduje się tutaj.

Bezpośrednie połączenie

Za pomocą interfejsu LisTrac wszystkie aktualne komunikaty systemów telematycznych przekazywane są bezpośrednio do oprogramowania WinSped®. Tutaj są one ściśle łączone z danymi pojazdu i zlecenia oraz wizualizowane w czasie rzeczywistym w planie pracy pojazdu. Wszystkie ważne dane i statusy są dostępne centralnie w module dyspozycji. Nieprzewidziane sytuacje są wyświetlane bezpośrednio w oknie wiadomości, dzięki czemu dysponent może szybko zareagować na sytuację. Kierowca natomiast otrzymuje za pośrednictwem telematyki wszystkie nowe zlecenia bezpośrednio z oprogramowania logistycznego WinSped®.

Przestrzeń na aktywne działanie

Dzięki bezpośredniemu połączeniu telematyki WinSped® praca w dyspozycji przekształca się z działań, polegających na aktywnej kontroli w bierne nadzorowanie zadań. Zyskany czas i centralny pogląd umożliwiają znaczne zwiększenie wydajności w obszarze organizacji ładunków powrotnych, planowania pracy i optymalizacji tras.

Cechy oprogramowania

  • Elektroniczna realizacja zleceń
  • Brak podwójnej rejestracji danych
  • Informacje z wszystkich pojazdów w czasie rzeczywistym w planie pracy pojazdów
  • Obniżenie kosztów rozmów telefonicznych, wraz z optymalną możliwością przekazywania informacji
  • Automatyzacja procesów wewnętrznych
  • Swobodny wybór systemu spośród szerokiej gamy certyfikowanych partnerów w zakresie telematyki
  • Niezależność dzięki jednoczesnemu stosowaniu różnych systemów telematycznych
  • Integracja danych dotyczących pracy kierowców (cyfrowy tachometr)