Grafik pracy pojazdów

Zarządzanie flotą za pomocą jednego kliknięcia

Grafik pracy pojazdów w oprogramowaniu logistycznym WinSped® zastępuje całkowicie prowadzony ręcznie plan dniowy i tygodniowy. Przejrzyście pokazuje na monitorze pracę pojazdów w ujęciu czasowym, np. szczegółowo w trybie minutowym lub w prezentacji 7-dniowej, dzięki czemu zapewnia szybko ogólny przegląd. Każde zlecenie przedstawiane jest w formie belki, której kolor reprezentuje aktualny status i do której można dodać dowolne dodatkowe informacje. Dysponent może łatwo przesuwać belkę myszką, przedłużać ją lub skracać i tym samym zmieniać czasy bezpośrednio również w zleceniu. Restrykcje czasowe są analizowane bezpośrednio i w razie potrzeby dysponent otrzymuje stosowne ostrzeżenie. W grafiku pracy pojazdów dostępne są również szczegółowe informacje dotyczące wcześniejszych tras.

Wszystkie środki transportu w zasięgu

Za pomocą zdefiniowanej dla użytkownika funkcji WinSped® – SmartFilter – można szybko wybrać żądany pojazd. Według wyznaczonych kryteriów program wyfiltruje np. wszystkie ciągniki bez zlecenia, lokalizację wszystkich naczep lub wymiennych nadwozi ładunkowych czy też wszystkie środki transportu znajdujące się w trakcie jazdy do danej miejscowości. Dodatkowo zostanie wyświetlony aktualny status każdego środka transportu bezpośrednio w statusie pojazdu. Dzięki temu dysponent może zaplanować do każdego zlecenia optymalny pojazd.

Wirtualny asystent transportu

Podczas realizacji transportu nieprzewidziane zdarzenia mogą znacząco zakłócić zaplanowany przebieg trasy. W takiej sytuacji dysponent może odpowiednio zareagować. Dzięki temu w przypadku uszkodzenia maszyny można szybko znaleźć najbliższy pojazd zastępczy i poinformować odbiorcę towaru o opóźnieniu dostawy. Jeżeli oprogramowanie WinSped® jest połączone  bezpośrednio z pojazdami, do dyspozycji spedytorów są również wszystkie dane telematyczne, przez co zarządzanie realizacją transportu jest jeszcze wygodniejsze i bardziej efektywne.

Korzyści dla użytkownika

Oprogramowanie logistyczne WinSped® automatyzuje Państwa proces pracy, obniża koszty rozmów telefonicznych, kontroluje realizację transportu i zapewnia lepsze przekazywanie informacji klientom. W każdej chwili dostępna jest aktualna historia zlecenia wraz z najnowszym statusem zlecenia.

Cechy oprogramowania

 • Łatwa i wygodna obsługa za pomocą drag & drop
 • Kontrola operacyjna ciągników, trailerów, naczep, wymiennych nadwozi ładunkowych, kierowców
 • Aktualna lokalizacja pojazdu
 • Planowa ostatnia lokalizacja pojazdu
 • Ilość zadysponowanych tras
 • Ilość aktualnie realizowanych tras
 • Wszystkie elementy w pełni konfigurowalne
 • Wydruk konfigurowalnych planów dyspozycji
 • Kontrola czasów załadunku i rozładunku u klienta
 • Automatyczne planowanie czasu realizacji
 • Bezpośrednia aktualizacja zmiany czasu realizacji
 • Automatyczne puste przebiegi
 • Ręczne puste przebiegi do dowolnych celów
 • Prezentacja ruchu pojazdu na mapie jako trasa ciągła
 • Wsparcie bezpośredniej dyspozycji zlecenia
 • Historia wiadomości z pojazdu
 • Dowolne wiadomości z pojazdu
 • Integracja systemów telematycznych
 • Wiadomości z dedykowanym sterowaniem priorytetami
 • Zarządzanie flotą
 • Zautomatyzowana integracja czasów pracy kerowców i odpoczynku za pomocą telematyki