Zarządzanie relacjami z klientem – CRM

Dbaj o swoje relacje

Już dawno minął czas, kiedy to klient szedł do spedytora i prosił o transport w cenach zagwarantowanych przez państwo. Z tego względu pielęgnowanie kontaktów z klientami jest w obecnych czasach również w spedycji ważnym kryterium skutecznego rozwoju biznesu.

Zebrana wiedza

Podstawą aktywnego zarządzania klientami jest historia kontaktów i wizyt, śledzenie ofert i aktualnego rozwoju biznesu. Również w tym obszarze oprogramowanie logistyczne WinSped® automatyzuje procesy i zapisuje automatycznie wszystkie informacje istotne dla obsługi klientów. Na życzenie ten moduł oprogramowania informuje na przykład z własnej inicjatywy lub wysyłając ostrzeżenie, że wchodzące zlecenie obserwowanego klienta jest mniejsze niż oczekiwany zakres usługi. Notatki z rozmów telefonicznych lub spotkań oraz uwagi wewnętrzne są rejestrowane za pomocą oprogramowania WinSped® bezpośrednio na monitorze i przypisywane do odpowiednich projektów. Oczywiście informacje te mogą zostać przekazane innym pracownikom w formie notatki lub e-maila.

Przejrzyste analizy

Kosztorys powykonawczy, który jest niezbędny do oceny poszczególnych klientów, pozwala na zrobienie rachunku porównawczego na podstawie wcześniejszych zleceń lub oceny przetargów. W ten sposób szybko dowiadują się Państwo, czy „dobry klient” jest faktycznie dobrym klientem i dzięki temu mogą Państwo odpowiednio zareagować. Zatem każdy z Państwa doradców klienta w zakresie oprogramowania WinSped® przystępuje do rozmów z klientami, posiadając kompleksowe informacje. Również w miejscu spotkania otrzymuje on wsparcie w postaci znaczących statystyk, prezentujących na przykład oddziaływanie nadchodzących zmian na rynku w rachunkach planowania. Oczywiście wygodne opcje korespondencji seryjnej i faksu w oprogramowaniu  WinSped® załatwiają przetargi i zapytania cenowe w najkrótszym czasie, dzięki czemu pozostaje więcej czasu na aktywną obsługę klienta.

Cechy oprogramowania

  • Zarządzanie ofertami
  • Historia kontaktów
  • Przypomnienia
  • Zarządzanie notatkami
  • Korespondencja seryjna
  • Zapytania cenowe
  • Kosztorys wstępny i powykonawczy
  • Statystyki obrotów, analizy ABC
  • Analiza trendów
  • Oceny regionalne wraz z prezentacją na mapie