Controlling

Wszystkie fakty w najdrobniejszych szczegółach

Kompleksowe stosowanie oprogramowania spedycyjnego WinSped® wykazuje tu prawdziwe korzyści. Wszystkie dane, liczby i fakty o Państwa przedsiębiorstwie są zbierane, zestawiane i analizowane. Efektywne filtry niezawodnie segregują i selekcjonują wszystkie dane, aby dostarczyć Państwu dokładnie te informacje, które są potrzebne do oceny sytuacji firmy.

Wyniki za pomocą jednego kliknięcia

Nawet z uwzględnieniem jeszcze nieocenionych zleceń wszystkie oczekiwane zyski są zestawione z ustalonymi kosztami – dla całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych dysponentów, którzy w swoich modułach stale otrzymują zaktualizowaną ekonomiczność poszczególnych zleceń. Na zakończenie okresu dowody księgowe, statystyka obrotów klientów i wykaz efektywności pojazdów stanowią wyraźne podstawy do podejmowania decyzji strategicznych. Do analizy kosztów i sterowania nimi można za pomocą oprogramowania  WinSped® niemal dowolnie konfigurować podział wyników według dowolnych rodzajów kosztów, podmiotów ponoszących koszty i centrów zysków. W razie potrzeby każda trasa jest szczegółowo przedstawiana w przeglądzie rozliczeń. Brakujące faktury są wykazywane po stronie zaległości i tym samym umożliwiają czasowe rozgraniczenie w księgowości i utworzenie rezerw.

Uniwersalne połączenie

Wszystkie księgowania można automatycznie przenosić do zdefiniowanego obszaru księgowości i rachunku kosztów i stanowią one niezawodną podstawę do rozliczania kosztów między działami i klientami. Generowanie księgowań do przedsiębiorstw zależnych jest możliwe przy identycznej księgowości. Jeżeli standardowe analizy z istotnymi liczbami Państwu nie wystarczą, oprogramowanie spedycyjne WinSped® oferuje łatwą funkcję eksportu w dialogu z Microsoft® Excel lub Access oraz otwiera tym samym możliwości tworzenia indywidualnych analiz.

Cechy modułu

 • Centrum rozliczeniowe
 • Księga spedycji
 • Listy zaległości
 • Listy rezerw
 • Statystyka obrotów klientów
 • Statystyka spedytorów
 • Zarządzanie monitami
 • Zarządzanie zapasem środków ładunkowych
 • Monitowanie środków ładunkowych
 • Faktury za środki ładunkowe
 • Rachunek kosztów pojazdów ciężarowych
 • Bezpośredni eksport danych do Microsoft® Excel lub Access
 • Synchronizacja danych FK
 • Analiza rezerw