Ochrona danych

Zakres obowiązywania
Niniejsze oświadczenie dotyczy stron internetowych LIS AG na całym świecie.

Informacje osobiste
Zazwyczaj mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych o sobie. W szczególnych przypadkach potrzebujemy jednak tych informacji, aby móc prowadzić z Państwem korespondencję, wykonać zlecenie, zrealizować abonament lub jeśli ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie. W razie potrzeby korzystamy z usług firm zewnętrznych, aby móc wykonać daną transakcję lub zaproponować lepszą ofertę.

Wykorzystywanie Państwa danych

  • Do realizacji Państwa wymagań przez nas lub firmy zewnętrzne uwzględnione w realizacji zlecenia.
  • Aby skontaktować się z Państwem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celach badania rynku bądź w powiązaniu z transakcją.
  • Do celów marketingowych LIS AG i wybranych firm zewnętrznych, jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych do tego typu celów.
  • Jako anonimowe informacje do analizy (np. dane click-stream). Do budowania relacji biznesowych, jeśli są Państwo partnerem LIS lub dostawcą.

Możliwości wyboru
Podczas rejestracji danych mogą Państwo prosić o niewykorzystywanie ich do dalszych kontaktów marketingowych. Uszanujemy tę decyzję. Mogą Państwo dezaktywować cookies w swojej przeglądarce internetowej. W niektórych przypadkach może to jednak ograniczać funkcjonalność tej strony.

Ważne informacje
Aby zastąpić błędne informacje w bazie LIS dotyczące Państwa danych osobowych, proszę odpowiedzieć nadawcy.

Stosowanie narzędzi do analizy dostępu
Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy witryn internetowych przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje utworzone przez cookie i dotyczące korzystania z witryny są z reguły przekazywane na serwer w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji anonimizacji IP w tej witrynie Google skraca uprzednio adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach partnerskich umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, aby generować raporty z aktywności na stronie i świadczyć operatorom witryn dalsze usługi związane z korzystaniem z witryn i Internetu. Adres IP udostępniany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Zapisywaniu ciasteczek można zapobiec przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto można zapobiec rejestracji przez Google danych utworzonych przez cookie i dotyczących korzystania z witryny (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę przeglądarki pobraną pod poniższym linkiem. Chcielibyśmy podkreślić, że niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego przetwarzane są tylko skrócone adresy IP, aby wykluczyć bezpośrednią identyfikację użytkownika. 
Download and install Browser-Plugin.

Google AdWords Conversion Tracking Niniejsza strona wykorzystuje Google AdWords Conversion Tracking, usługę analizy strony przez Google Inc. („Google”). Google AdWords Conversion Tracking wykorzystuje „cookies”, które są przechowywane na Państwa komputerze i które pozwalają na analizę korzystania przez Państwa ze strony. Informacje wygenerowane przez cookie o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, aby generować raporty z aktywności na stronie i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z witryn i Internetu. W razie potrzeby Google przekaże te informacje również osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub osoba trzecia przetwarza te dane na zlecenie Google. Można zapobiec wykorzystywaniu cookie, zabraniając w swojej przeglądarce przechowywania cookie.