Historia

Sukces od 1980 r.

Rzec można słusznie, że w 1980 r. co najmniej w naszej branży zaliczaliśmy się do pionierów w zakresie informatyki od początku powstawania tej dziedziny. Żadna z pozostałych firm z branży nie może pochwalić się tak długą historią firmy. Obok niestrudzonego zaangażowania w rozwój firmy dużą rolę odegrało przy tym również perspektywiczne patrzenie na ekspansję rynku w branży IT. Gdy stopniowo pojawiało się coraz więcej aplikacji opartych na systemach typu mainframe w firmach transportowych i spedycyjnych, wówczas oprócz naszych własnych produktów opartych na mainframe już w 1987 r. dojrzałość pod względem wymogów rynku IT osiągnęło nasze pierwsze oprogramowanie spedycyjne na komputery z systemem DOS (PC).

Realizacja pomysłu, aby umożliwić profesjonalne przetwarzanie danych z mainframe i serwerów pod jedną, tradycyjną, powszechnie wykorzystywaną platformą systemową, została zapoczątkowana w 1996 r. Oprogramowanie spedycyjne WinSped®, stworzone pod systemem Windows na każdym „komputerze w firmie”. Pod tym hasłem nasze standardowe rozwiązanie pod aktualne systemy operacyjne Windows stało się wiodącą aplikacją w niemieckiej gospodarce transportowej. Już w 1999 r. dzięki innowacyjnemu ukierunkowaniu naszej polityki produktów i opracowaniu WinSped® pomyślnie zrealizowaliśmy również życzenia naszych klientów, by za pośrednictwem Internetu stworzyć bezpośrednie połączenia z ich procesami biznesowymi.

Również w obecnych czasach nasz wzrok jest stale skierowany na przyszłość, aby wciąż rozwijać rozwiązania i strategie dostosowane do aktualnych tendencji i trendów na naszym rynku. Dzięki temu pozostajemy wiodącym oferentem systemów oprogramowania dla transportu, spedycji i logistyki.